Mệnh đề nào sau đây đúng: A Ăn...

Chương 2: Kim Loại Mệnh đề nào sau đây đúng: A. Ăn mòn kim loại là sự...

0
Chương 2: Kim Loại

Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.

B. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với axit.

C. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

D. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với oxi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP