Cho m gam hỗn hợp các oxit CuO...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho m gam hỗn hợp các oxit CuO, Fe2...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho m gam hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO tác dụng vừa đủ với 50 ml dd HCl 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,071 g muối clorua. Giá trị của m là:

A. 0,16g B. 0,123g C. 0,321g D. 2,1g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mhh + mhcl = mmuoi + mh2o san pham

↔mhh = mmuoi + mh2o san pham - mhcl

<=> mhh = 3.071 - 2.0,05.36,5-(2.0,05.18)/2

↔mhh = 0,321g

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP