Hòa tan hoàn toàn 3 61g hỗn hợp...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Hòa tan hoàn toàn 3,61g hỗn hợp gồ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Hòa tan hoàn toàn 3,61g hỗn hợp gồm ZnO, CuO, MgO và Fe2O3 cần 150 ml dd H2SO4 0,4M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được lượng muối sunfat là:

A. 4,81 g B. 4,18g C. 8,41g D. 8,14g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mhh+ mh2so4 = mmuoi + mh2o san pham

↔ mmuoi = mhh + mh2so4 - mh2o san pham

mà nh2so4 = nh2o

↔ mmuoi = 3,61 + 0,4.0,15.98 - 0,4.0,15.18

↔ mmuoi = 8,41g

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP