Cho sơ đồ phản ứng sau: CaO +...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho sơ đồ phản ứng sau: CaO + 2HCl ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho sơ đồ phản ứng sau: CaO + 2HCl → Y + H2O

Hỏi Y là chất nào?

A. Cl2 B. CaCl2 C. CaO D. Ca(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cao + 2hcl → cacl2 + h2o

→ y là cacl2

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP