Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số củ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của các các chất trong PTHH là:

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

A. 4 B. 5 C. 7 D. 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mno2 + 4hcl → mncl2 + cl2 + 2h2o

tổng hệ số các chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP