Cân bằng PTHH sau: Mg + H2SO2 đ...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cân bằng PTHH sau: Mg + H2SO2 (đ, n...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cân bằng PTHH sau:

Mg + H2SO2 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O

Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mg + 2h2so4 (đ, n) → mgso4 + so2 + 2h2o

tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP