Tiêu chí để xếp một oxit thuộc oxit...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Tiêu chí để xếp một oxit thuộc oxit...

3
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Tiêu chí để xếp một oxit thuộc oxit axit, oxit bazơ, oxit trung tính là:

A. Độ tan trong nước.

B. Hoá trị của nguyên tố kết hợp với oxi.

C. Khả năng tác dụng với axit và kiềm.

D. Loại nguyên tố (kim loại, phi kim) kết hợp với oxi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khả năng tác dụng với axit và kiềm.

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP