Cho dung dịch chứa 0 9 mol NaOH...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol H3PO4. Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O. Giá trị của a là:

A. 0,3 mol B. 0,4 mol C. 0,6 mol D. 0,9 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3naoh + h3po4 → na3po4 + 3h2o

→ mbaso4 = 0,075.223 = 17,475 g

theo pthh, ta có:

nh3po4 = 1/3 nnaoh = 0,3 mol = a

→ chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP