Cặp chất nào sau đây không thể tồn...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cặp chất nào sau đây không thể tồn ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau) ?

A. NaOH, MgSO4 B. KCl, Na2SO4

C. CaCl2, NaNO3 D. ZnSO4, H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có:

2naoh + mgso4 → mg(oh)2 + na2so4

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP