Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

A. 11,2 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

caco3 + 2hcl → cacl2 + co2 + h2o

ncaco3 = nco2 = 50/100 = 0,5 mol

→ vco2 = 0,2.22,4 = 11,2 lit

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP