Có thể dùng dung dịch HCl để nhận...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Có thể dùng dung dịch HCl để nhận b...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

A. NaOH, Na2CO3, AgNO3

B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3

C. KOH, AgNO3, NaCl

D. NaOH, Na2CO3, NaCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hcl tạo kết tủa trắng agcl với agno3

hcl tác dụng với na2co3 có hiện tượng sủi bọt khí (co2).

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP