Hòa tan hết m gam hỗn hợp X...

Chương 2: Kim Loại Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg, FeCl3 vào nước...

0
Chương 2: Kim Loại

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg, FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl dư thì thu được 2,688 lít H2 (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. Giá trị của m là:

A. 46,82 gam B. 56,42 gam C. 48,38 gam D. 52,22 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mg + 2fecl3 → mgcl2 + 2fecl2 (1)

mg + hcl → mgcl2 + h2 (2)

từ phản ứng (2) ta có:

nmg = nh2 = 2,688/22,4 = 0,12 mol

dung dịch y gồm 3 muối → mgcl2, fecl2, fecl3 → fecl3 sau phản ứng (1) còn dư.

→ nfecl3(1) = 2.nmg = 2.0,12 = 0,24g

fe + 2fecl3 → 3fecl2 (3)

→ nfecl3(3) = 2nfe = 0,04 mol

→ nfecl3 = nfecl3(3) + nfecl3(1) = 0,04+0,24 = 0,28g

→ mx = 0,12.24 + 0,28.(56+35,5.3) = 48,3g

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP