Cho 0 01 mol Fe vào 50 ml...

Chương 2: Kim Loại Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO3 1M. Khi ...

0
Chương 2: Kim Loại

Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO3 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:

A. 5,4 g B. 2,16 g C. 3,24 g D. Giá trị khác

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fe + 2agno3 → fe(no3)2 + 2ag

ban đầu 0,01...1.0,05……………………………………mol

phản ứng 0,01…0,02…………..0,01………0,02……mol

sau pứ 0..………0,03…………0,01………0,02……mol

agno3 + fe(no3)2 → fe(no3)3 + ag

ban đầu 0,03………..0,01…………………………………..mol

phản ứng 0,01………...0,01………………………0,01…mol

sau pứ 0,02…………..0…………………………0,01….mol

→ mag = (0,01+0,02).108 = 3,24g

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP