Nhúng một thanh nhôm nặng 25 gam vào...

Chương 2: Kim Loại Nhúng một thanh nhôm nặng 25 gam vào 200 ml dung d...

0
Chương 2: Kim Loại

Nhúng một thanh nhôm nặng 25 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian, cân lại thanh nhôm thấy cân nặng 25,69 gam. Nồng độ mol của CuSO4 và Al2SO4 trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là

A. 0,425M và 0,2M B. 0,425M và 0,3M

C. 0,4M và 0,2M D. 0,425M và 0,025M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCuSO4 = 0,5.0,2 = 0,1 mol

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

2x………3x…………..x………………3x (Mol)

Theo bài ta có:

mCu bám vào – mAl tan = mAl tăng

⇔ 3x.64 - 2x.27 = 25,69 - 25

⇔ 138x = 0,69

⇔ x = 0,005 mol

⇒ Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP