Có các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Có các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Có các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ?

A. dd NaOH B. dd NH3 C. dd HCl D. dd HNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

để phân biệt 2 dd không màu znso4 và alcl3 ta dùng dd nh3, dd nh3 đều tạo kết tủa với 2 dd trên khi nhỏ từ từ dd nh3 vào, nhưng khi dd nh3 dư kết tủa zn(oh)2 bị hòa tan do tạo phức với nh3.

pthh:

znso4 + 2nh3 + h2o → zn(oh)2 + (nh4)2so4

zn(oh)2 + 4nh3 →[zn(nh3)4](oh)2

alcl3 + 3nh3 + 3h2o → al(oh)3 + 3nh4cl

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP