Có 3 lọ mỗi lọ đựng các dung...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

A. Quì tím B. Phenolphtalein C. AgNO3 D. Na2CO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đun sôi 3 dung dịch thấy dd có khí thoát ra và tạo kết tủa là ca(hco3)2

hai dd còn lại dùng thuốc thử agno3 để nhận biết: agno3 tạo kết tủa trắng với bacl2, ba(no3)2 không xảy ra hiện tượng.

pthh:

ba(hco3)2to→ baco3 + co2 + h2o

bacl2 + 2agno3 → ba(no3)2 + 2agcl

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP