Cho 1 08 gam kim loại Z vào...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 1,08 gam kim loại Z vào dung d...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 1,08 gam kim loại Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Vậy kim loại Z là:

A. Niken B. Canxi C. Nhôm D. Sắt

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2Z + nH2SO4 → Z2(SO4)n + nH2

Ta có:

mZ + mSO42- = mmuoi

mSO42- = mmuoi - mZ = 6,84-1,08=5,76g

Thử chọn lần lượt n=1, 2, 3 ta được Z là kim loại Al hóa trị III

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP