Dẫn 33 6 lit khí H2S đktc vào...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Dẫn 33,6 lit khí H2S (đktc) vào 2 ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Dẫn 33,6 lit khí H2S (đktc) vào 2 lít dd NaOH 1 M , sản phẩm thu được là:

A. NaHS B. Na2S

C. NaHS và Na2S D. Na2SO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nNaOH = 1.2= 2 mol

⇒ Tạo ra 2 muối NaHS và Na2S.

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP