Cho 0 448 lit khí CO2 đktc hấp...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 0,448 lit khí CO2 (đktc) hấp th...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 0,448 lit khí CO2 (đktc) hấp thu 100 lm dd chứa hỗn hợp NaOH 0,06 M và Ba(OH)20,12 M thu được m gam kết tủa, giá trị của m là:

A. 1,182 g B. 3,940 g C. 2,364 g D. 1,970 g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nNaOH = 0,06.0,1 = 0,006 mol

nBa(OH)2 = 0,12.0,1= 0,012 mol

nOH- = 0,006+0,012.2=0,03 mol

Vậy tạo 2 muối CO32- và HCO3-

CO2 + OH- → HCO3- (1)

x……..x…………x………………..mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O (2)

y………2y………y……………………mol

Ta có hệ phương trình:

⇒ nCO32- = y = 0,01 mol

Vì nBa2+ > nCO32- nên nBaCO3 = nCO32- = 0,01 mol

⇒ mBaCO3 = m↓ = 0,01.197=1,97 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP