Sục x mol CO2 với 0 12 mol...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Sục x mol CO2 , với 0,12 mol ≤ x ≤ ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Sục x mol CO2 , với 0,12 mol ≤ x ≤ 0,26 mol , vào bình chứa 15 lit dd Ca(OH)2 0,01 M thu được m gam kết tủa thì giá trị của m:

A. 12 g ≤ m ≤ 15 g

B. 4 g ≤ m ≤ 12 g

C. 0,12 g ≤ m ≤ 0,24 g

D. 4 g ≤ m ≤ 15 g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Nếu nCO2 = x= 0,15 mol thì:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Chỉ tạo ra 1 muối CaCO3 và khối lượng kết tủa thu được là tối đa.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

0,15 0,15 mol

Nếu nCO2 max = x = 0,26 mol thì:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Tạo ra 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 và khi đó khối lượng kết tủa thu được là tối thiểu.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

x………….x…………x………………..mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

2y…………y……………………………mol

Ta được hệ phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ nCaCO3 = x = 0,04 mol

⇒ m↓ = mCaCO3 = 0,04.100 = 4 gam

Vậy 4 ≤ m↓ ≤ 15

⇒ Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP