Cho sơ đồ phản ứng sau: X +...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (đ, n) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x + h2so4 (đ, n) → fe2(so4)3 + so2 + h2o.

các chất x thỏa mãn phản ứng trên là: fe, feo, fe3o4, fe(oh)2, feso4, fes, fes2

→ chọn d.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP