Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Hòa...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Tiến hành các thí nghiệm sau: 1) Hò...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

1) Hòa tan Fe2O3 bằng lượng dư HCl;

2) Cho C tác dụng với khí O2 ở điều kiện nhiệt độ cao;

3) Cho HCl tác dụng với dung dịch muối Na2CO3;

4) Hòa tan kim loại Mg trong dung dịch H2SO4 loãng;

5) Cho khí H2 qua bột CuO, nung nóng;

6) Đốt cháy S trong không khí;

Số trường hợp phản ứng tạo chất khí là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

các thí nghiệm sinh ra chất khí là: 2, 3, 4, 6

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP