Cho 140kg vôi sống có thành phần chính...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 140kg vôi sống có thành phần c...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 140kg vôi sống có thành phần chính là CaO tác dụng với nước thu được Ca(OH)2. Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước. Vậy lượng Ca(OH)2 thu được là:

A. 144kg B. 147kg

C. 148kg D. 140kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ôi sống có 20% tạp chất.

Vì CaO → Ca(OH)2

Nên nCaO = nCa(OH)2 = 2 kmol

⇒ mCa(OH)2 = 2.(40+17.2) = 148kg

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP