Chọn dãy chất đều là oxit axit: A...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Chọn dãy chất đều là oxit axit: A. ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Chọn dãy chất đều là oxit axit:

A. CaO, K2O, Na2O, BaO

B. CO2, SO3, P2O5, N2O5

C. CO, CaO, MgO, NO

D. CO, SO3, P2O5, NO

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
D
Thêm bình luận
0

oxit axit là hợp chất của oxi với một nguyên tố phi kim.

→ chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP