Chọn dãy chất đều là oxit: A NaCl...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Chọn dãy chất đều là oxit: A. NaCl,...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Chọn dãy chất đều là oxit:

A. NaCl, CaCl2, MgCl2, FeCl2

B. NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2

C. Na2O, CaO, MgO, FeO

D. Na, Ca, Mg, Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác.

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP