Khi phân hủy hoàn toàn 24 5g muối...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối k...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl).

a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?

A. 2KClO3 → KCl + O2

B. KClO3 → KCl + 3O2

C. 2KClO3 → KCl + 3O2

D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

A. 14,9g B. 7,45g C. 19,4g D. 7,54g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2kclo3 → 2kcl + 3o2

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkclo3 + m kcl + mo2

↔ 24,5 = m kcl + 9,6

↔ m kcl = 14,9 g

→ chọn d, a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP