Một hợp chất oxit của sắt có thành...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Một hợp chất oxit của sắt có thành ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Một hợp chất oxit của sắt có thành phần về khối lượng nguyên tố sắt so với oxi là 7:3. Vậy hợp chất đó có công thức hoá học là:

A. Fe2O3 B. FeO

C. Fe3O4 D. Fe(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi công thức oxit sắt cần tìm là FexOy.

Theo bài ta có: mFe : mO = 7 : 3

Ta coi mFe = 7 gam; mO = 3 gam.

Khi đó:

⇒ mCa(OH)2 = 2.(40+17.2) = 148kg ⇒ nFe : n O = 0,125 : 0,1875 = 2:3 = x:y

Vậy oxit sắt cần tìm là Fe2O3

⇒ Chọn A.

Gửi 5 năm trước

1
⇒ mCa(OH)2 = 2.(40+17.2) = 148kg sao lại có phần này và để làm gì vậy ạ – sơn clash of clans trâu4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP