Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt và...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na + ? → 2Na2O

A. 4, 1, O2 B. 1, 4, O2

C. 1, 1, O2 D. 2, 2, O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

4na + o2to→ 2na2o

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP