Cho sơ đồ phản ứng sau: CaO +...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho sơ đồ phản ứng sau: CaO + 2HCl ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho sơ đồ phản ứng sau: CaO + 2HCl → X + H2O

Hỏi X là chất nào?

A. CaCl2 B. Cl2 C. Ca(OH)2 D. Đáp án khác

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cao + 2hcl → cacl2 + h2o

→ x là cacl2

→ chọn a.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP