Cho x gam hỗn hợp gồm MgO Fe2O3...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho x gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, Z...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho x gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, ZnO, CuO tác dụng vừa đủ với 50g dd H2SO4 11,76%. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 8,41 g muối khan. Giá trị của m là:

A. 3,2g B. 3,5g C. 3,61g D. 4,2g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có:

m4oxit = mmuoi - mH2SO4 + mH2O san pham

m4oxit = 3,61g

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP