Oxy hóa hoàn toàn a g hỗn hợp...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Oxy hóa hoàn toàn a(g) hỗn hợp X (...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Oxy hóa hoàn toàn a(g) hỗn hợp X (gồm Zn, Pb, Ni) được b(g) hỗn hợp 3 oxit Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b(g) Y trên trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được hỗn hợp muối khan có khối lượng (b + 55) gam. Khối lượng a(g) của hỗn hợp X ban đầu là:

A. a = b - 16 B. a = b - 24

C. a = b - 32 D. a = b - 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Áp dụng tăng giảm khối lượng, ta thấy 1 nguyên tử O được thay thế bởi 2 nguyên tử Cl.

ZnO, PbO, NiO → ZnCl2, PbCl2, NiCl2

⇒ Từ 1 mol oxit ban đầu khối lượng muối sau phản ứng tăng là:

m↑ = m2Cl - mO = 2.35,5 - 16 = 55g

⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232 + 0,12.64 + 8,32 = 43,84g

Theo bài ra, ta có:

m↑ = mmuoi - mhhoxit = (b +55) - b = 55g

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒mX = mhhoxit - mO =b-16 = a

⇒ Chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP