Oxi hoá 13 6 gam hỗn hợp 2...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit . Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500ml dd H2SO4 1M . Tính m:

A. 18,4g B. 21,6g C. 23,45g D. Kết quả khác

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có:

nh2o san pham = nh2so4 = 1.0,5 = 0,5 mol = no/oxit

theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

moxit = mkl + mo/oxit =13,6 + 0,5.16 = 21,6g

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP