Cho 5g hỗn hợp bột oxit kim loại...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 5g hỗn hợp bột oxit kim loại gồ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 5g hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tác dụng vừa hết với 200ml dd HCl 0,4M thu được dd X. Lượng muối trong dd X là:

A. 9,2g B. 8,4g C. 7,2g D. 7,9g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Tương tự bài 1, ta có:

m5oxit + mHCl = mmuoi + mH2O san pham

⇔ mmuoi = m5oxit + mHCl - mH2O san pham

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇔ mmuoi = 7,2g

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP