Cho 24 12gam hỗn hợp X gồm CuO...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m:

A. 77,92 g B. 86,8 g C. 76,34 g D. 99,72 g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP