Sục V lit khí CO2 đktc vào bình...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Sục V lit khí CO2 (đktc) vào bình c...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Sục V lit khí CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lit dd nước vôi 0,01 M thu được 1 g kết tủa. Các giá trị của V là:

A. 0,112 lit và 0,336 lit

B. 0,112 lit và 0,224 lit

C. 0,336 lit và 0,672 lit

D. 0,224 lit và 0,672 lit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP