Sục V lit khí CO2 đktc vào dd...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Sục V lit khí CO2 (đktc) vào dd 2 l...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Sục V lit khí CO2 (đktc) vào dd 2 lit Ca(OH)2 0,1 M thu được 2,5 g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 0,56 B. 8,4 C. 11,2 D. A hoặc B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP