Cho các kim loại được ghi bằng các...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho các kim loại được ghi bằng các ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho các kim loại được ghi bằng các chữ cái: A, B, C, D tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi trong bảng dưới đây:

Kim loại Tác dụng của dung dịch HCl
A Giải phóng hidro chậm
B Giải phóng hidro nhanh, dung dịch nóng dần
C Không có hiện tượng gì xảy ra
D Giải phóng hidro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau:

A. D, B, A, C B. C, B, A, D C. A, B, C, D D. B, A, D, C

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

kim loại tác dụng với hcl không có hiện tượng gì xảy ra kim loại không tác dụng với hcl → c là kim loại yếu đứng sau hidro.

kim loại càng mạnh (càng hoạt động hóa học) khi tác dụng với hcl phản ứng xảy ra càng mãnh liệt, rõ ràng. (khí thoát ra nhiều, dung dịch nóng lên).

→ thứ tự kim loại hoạt động hóa học giảm dần là: d, b, a, c.

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP