Phải dùng bao nhiêu lit CO2 đktc để...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Phải dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Phải dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) để hòa tan hết 20 g CaCO3 trong nước, giả sử chỉ có 50% CO2 tác dụng. Phải thêm tối thiểu bao nhiêu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào dung dịch sau phản ứng để thu được kết tủa tối đa. Tính khối lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2 , 20 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2 , 12 lit dd Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Theo PTHH ta có:

nCO2lt = x = nCaCO3 = 0,2 mol

⇒ VCO2tt = 0,4.22,4 = 8,96 lit

Ta lại có:

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x………………..x…………………2x

Vậy tối thiểu cần là x = 0,2 mol ⇒

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP