Nung 20 g đá vôi và hấp thụ...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Nung 20 g đá vôi và hấp thụ hoàn to...

3
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Nung 20 g đá vôi và hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 tạo ra do sự nhiệt phân đá vôi vào 0,5 lit dd NaOH 0,56 M. Nồng độ của các muối Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch là:

A. 0,12 M và 0,08 M

B. 0,16 M và 0,24 M

C. 0,4 M và 0 M

D. 0M và 0,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP