Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với h...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:

A. Al, Fe, Cu B. Fe, Cu, Ag C. Al, Cu, Ag D. Kết quả khác

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

al là kim loại mạnh nhất nên al sẽ phản ứng đầu tiên → al sẽ bị hòa tan hết → 3 kim loại thu được là ag, cu và fe dư.

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Cho mình hỏi tại sao Al đứng đầu là sẽ bị hòa tan hết vậy ? Và tại sao biết fe dư ? Mình cảm ơn.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP