Để hòa tan hoàn toàn 1 3 gam...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Để hòa tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm t...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Để hòa tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là:

A. 0,03 gam B. 0,06 gam C. 0,04 gam D. 0,02 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

⇒ Zn phản ứng hết, dd axit còn dư

⇒ nH2 = nZn = 0,02 mol

⇒ mH2 = 2.0,02 = 0,04 g

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP