Hòa tan 2 7 gam kim loại A...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Hòa tan 2,7 gam kim loại A bằng dun...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Hòa tan 2,7 gam kim loại A bằng dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại A là:

A. Fe B. Sn C. Zn D. Al

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP