Có 4 kim loại X Y Z T...

Chương 2: Kim Loại Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạ...

0
Chương 2: Kim Loại

Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng:

-X và Y tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hidro.

-Z và T không phản ứng với dung dịch HCl.

-Y tác dụng với dung dịch muối của X và giải phóng X.

-T tác dụng được với dung dịch muối của Z và giải phóng Z.

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần)

A. Y, T, Z, X B. T, X, Y, Z C. Y, X, T, Z D. X, Y, Z, T

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x và y tác dụng với dung dịch hcl giải phóng khí hidro → x, y đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học.

- z và t không phản ứng với dung dịch hcl → z, t đứng sau hidro trong dãy hoạt động hóa học.

→ x, y là kim loại mạnh hơn z, t.

- y tác dụng với dung dịch muối của x và giải phóng x → y là kim loại mạnh hơn x.

- t tác dụng được với dung dịch muối của z và giải phóng z → t là kim loại mạnh hơn z.

→ thứ tự sắp xếp các kim loại (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần) là: y, x, t, z

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP