Cho 0 84 gam sắt vào dung dịch...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 0,84 gam sắt vào dung dịch HCl...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 0,84 gam sắt vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng ta được muối clorua và khí H2, biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích H2 thu được (đktc) là:

A. 0,15 lit B. 0,1256 lit C. 0,2856 lit D. kết quả khác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vì H = 85% nên:

nH2 = nFe pư = 0,01275 mol

VH2 = 0,01275.22,4= 0,2856 lit

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP