Để hòa tan hoàn toàn 3 01 gam...

Chương 2: Kim Loại Để hòa tan hoàn toàn 3,01 gam bột gồm nhôm và bari...

0
Chương 2: Kim Loại

Để hòa tan hoàn toàn 3,01 gam bột gồm nhôm và bari thì cần vừa đủ 350ml dung dịch HCl 0,2M. Theo em khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?

A. 0,19 g và 2,82 g B. 0,95 g và 2,06 g

C. 0,27 g và 2,74 g D. 3 g và 0,01 g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi số mol của Al và Ba lần lượt là x, y (mol)

Theo đề bài và theo phương trình phản ứng, ta lập được hệ sau:

Giải hệ, ta được: x = 0,01 mol, y = 0,02 mol

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP