Có hai dung dịch mất nhãn gồm: NH4...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Có hai dung dịch mất nhãn gồm: (NH4...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Có hai dung dịch mất nhãn gồm: (NH4)2S và (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên ?

A. dd HCl B. dd NaOH C. Ba(OH)2 D. dd KOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dùng ba(oh)2 để nhận biết 2 dung dịch (nh4)2s và (nh4)2so4

ba(oh)2 tác dụng với (nh4)2s tạo khí mùi khai.

ba(oh)2 tác dụng với (nh4)2so4 tạo khí mùi khai và kết tủa trắng.

pthh:

ba(oh)2 + (nh4)2s → bas + 2nh3 + h2o

ba(oh)2 + (nh4)2so4 → baso4 + 2nh3 + h2o

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP