Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 v...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng:

A. dd HCl B. Nước Brom C. dd Ca(OH)2 D. dd H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sử dụng dung dịch nước brom vì trong 2 muối chỉ có muối na2so3 tác dụng được với nước brom, làm mất màu nước brom

na2so3 + br2 + h2o → na2so4 + 2hbr

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP