Hóa chất nào sau đây có thể nhận...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Hóa chất nào sau đây có thể nhận bi...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được đồng thời các dung dịch mất nhãn riêng biệt gồm: NaI, KCl, BaBr2 ?

A. dd AgNO3 B. dd HNO3 C. dd NaOH D. dd H2SO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn agno3 là thuốc thử vì agno3 tác dụng với 3 muối tạo 3 kết tủa có màu đặc trưng.

agcl màu trắng → kcl

agbr màu vàng nhạt → babr2

agi màu vàng đậm → nai

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP