Có thể nhận biết được 3 dung dịch...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Có thể nhận biết được 3 dung dịch K...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:

A. Quì tím B. BaCO3 C. Al D. Zn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

baco3 tác dụng với h2so4 tạo kết tủa trắng và có khí thoát ra.

baco3 tác dụng với hcl kết tủa baco3 bị hòa tan và có khí thoát ra.

baco3 tác dụng với koh không có hiện tượng gì xảy ra.

pthh:

baco3 + h2so4 → baso4 + co2 + h2o

baco3 + 2hcl → bacl2 + co2 + h2o

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP