Dùng một thuốc thử nào sau đây để...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Dùng một thuốc thử nào sau đây để p...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch riêng biệt đã mất nhãn gồm: AlCl3, FeCl3, FeCl2, MgCl2?

A. dd H2SO4 B. dd Na2SO4 C. dd NaOH D. dd NH4NO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sử dụng naoh để nhận biết 4 muối alcl3, fecl3, fecl2, mgcl2, khi naoh tác dụng với 4 muối tạo 4 kết tủa hidroxit: al(oh)3, fe(oh)2, fe(oh)2 và mg(oh)2.

al(oh)3 bị tan khi cho dư naoh vào dd muối.

fe(oh)3 là kết tủa màu nâu đỏ.

fe(oh)2 là kết tủa trắng xanh, sau đó chuyển màu nâu đỏ.

mg(oh)2 kết tủa trắng không tan.

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP